AMFLO® SONIC UFA-280

Ултразвуков двуканален разходомер с много висока точност. Използва се и в отоплителни и охладителни системи.

Характеристики

  • DN 50 - 1200
  • TFluid = 2 - 200 °C (вижте документацията)
  • Одобрение: EN 1434
  • Висока точност ±0.5 %

Предимствата за Вас

  • Голям обхват на измерване
  • Няма износване, понеже няма движещи се части
  • Не се влияе от частици, химически субтанции или магнетит

За техническа спецификация на български език, моля свържете се с нас!