AMFLO® MAG Smart

Електромагнитните разходомери са проектирани за измерване на разхода на електропроводими течности. Намират основно приложение в секторите: охлаждане, сградна автоматизация, както и при измерване на вода в охладителна система.

Характеристики

 • Номинални размери DN 15 - 100, PN 16
 • Компактна измервателна система без подвижни части
 • Динамика на измерване 1:250
 • Малка загуба на налягане
 • Вградена електроника
 • Електрозахранване 24 VDC

Предимствата за Вас

 • Голям диапазон на измерване
 • Дълготрайна устойчивост
 • Висока точност за енергийна оптимизация
 • Без необходимост от поддръжка, работи безпроблемно
 • Не са необходими прави участъци на вход и изход
 • Не е необходимо радиално центриране
 • Не е нужно конфигуриране

За техническа спецификация на български език, моля свържете се с нас!