Водомери битови с мокър брояч

Предназначени за отчитане на топла и студена вода за битови нужди. Водомерите мoгат да се монтират на хоризонтален участък от тръбопровода.

Характеристики

  • Стрелково отчитане
  • Ролково-стрелково отчитане