Сградни водомери

Предназначени за отчитане на топла и студена вода на по-големи консуматори: жилищни кооперации, обществени заведения и малки фирми.

Характеристики

  • Сух ролков брояч
  • Водомерите могат да се монтират на хоризонтален участък от тръбопровода

Предимствата за Вас

  • Лесно и еднозначно снемане на показанията
  • Часовниковият механизъм е сух, напълно изолиран от водата
  • Всички използвани материали са устойчиви на корозия и дълготрайни
  • Олекотена конструкция
  • Пълна взаимозаменяемост на частите и улеснен ремонт
  • Взъможност за импулсен извод

 

Снимки