Ултразвукови разходомери

AMFLO® SONIC UFA-113

AMFLO® SONIC UFA-113

Ултразвуковият разходомер се използва с енергиен калкулатор при приложения за отопление и охлаждане.

AMFLO® SONIC UFA-280

AMFLO® SONIC UFA-280

Ултразвуков двуканален разходомер с много висока точност. Използва се и в отоплителни и охладителни системи.

AMFLO® SONIC DryX

AMFLO® SONIC DryX

Ултразвуков разходомер от ново поколение с външни сензори.

HYDRUS

HYDRUS

Статичният ултразвуков разходомер се използва за точното измерване и записване на данните за разхода на течности.