Електронни водомери

CORONA E FLYPPER

CORONA E FLYPPER

Напълно електронен компактен водомер с ротор, сканиращ регистрирания обем. Прецизна точност при записване на данни за фактуриране при температури до 90 °C.

CORONA ER

CORONA ER

Напълно електронен компактен водомер с ротор, сканиращ регистрирания обем. Прецизна точност при записване на данни за фактуриране при температури до 90 °C.

WESAN WP E

WESAN WP E

Изцяло електронен обемен водомер, който се използва за измерване на потока (студена вода до 30°C) във водопроводи с ниски загуби на налягане при високи скорости.

WESAN WPV E

WESAN WPV E

Комбиниран водомер, който се използва за измерване при силни променливи скорости на потока.

WESAN WB E

WESAN WB E

Изцяло електронен сондажен водомер за инсталация в преходния участък от вертикална към хоризонтална тръба (напр. в шахта).