Едноструйни водомери

Водомери битови - BSJ 2,5, BSJ 4

Водомери битови - BSJ 2,5, BSJ 4

Предназначени за отчитане на топла и студена вода за битови нужди. Водомерите могат да се монтират на хоризантален или вертикален участък от тръбопровода.

Водомери битови с мокър брояч

Водомери битови с мокър брояч

Предназначени за отчитане на топла и студена вода за битови нужди. Водомерите мoгат да се монтират на хоризонтален участък от тръбопровода.