Едноструйни водомери

Водомери битови - BSJ 2,5, BSJ 4

Водомери битови - BSJ 2,5, BSJ 4

Предназначени за отчитане на топла и студена вода за битови нужди. Водомерите могат да се монтират на хоризантален или вертикален участък от тръбопровода.

Водомери битови с мокър брояч

Водомери битови с мокър брояч

Предназначени за отчитане на топла и студена вода за битови нужди. Водомерите мoгат да се монтират на хоризонтален участък от тръбопровода.

AQUARIUS S/RS/P

AQUARIUS S/RS/P

За измерване на количеството изразходвана вода в апартаменти и сгради.

AQUARIUS

AQUARIUS

AQUARIUS е водомер, предназначен за измерване на студена и гореща питейна вода в сгради.

AQUILA V4

AQUILA V4

AQUILA V4 е обемен водомер предназначен за прецизно измерване или фактуриране на значителни количества студена вода. Характеризира се с голям динамичен обхват, устойчивост към неизправности и...