Многоструйни водомери

Сградни водомери

Сградни водомери

Предназначени за отчитане на топла и студена вода на по-големи консуматори: жилищни кооперации, обществени заведения и малки фирми.