Многоструйни водомери

Сградни водомери

Сградни водомери

Предназначени за отчитане на топла и студена вода на по-големи консуматори: жилищни кооперации, обществени заведения и малки фирми.

MNM

MNM

За измерване на количеството изразходвана студена вода.

CORONA 101-103

CORONA 101-103

Индивидуален водомер за измерване на количеството изразходвана вода в апартаменти и жилища.

CORONA MWI 109

CORONA MWI 109

Индивидуален водомер за измерване на количеството изразходвана вода в апартаменти и жилища.

MTM

MTM

За измерване на количеството изразходвана студена вода.