Индустриални волтманови

Волтманови водомери ВВ

Волтманови водомери ВВ

Предназначени за големи консуматори на топла и студена вода и промишлени нужди. Водомерите са с фланцово присъединяване и могат да се монтират хоризонтално.

WESAN WP 222

WESAN WP 222

Волтмановият водомер WESAN WP се използва за измерване на потока (студена вода до 30°C) във водопроводи с ниски загуби на налягане при високи скорости.

WESAN WPV 228

WESAN WPV 228

За измерване на силно променливи потоци във водоснабдителната мрежа.