Топломери

SHARKY 774 compact

SHARKY 774 compact

Ултразвуковият компактен топломер се използва за измерване на топлинна енергия в системите за отопление или охлаждане.

SCYLAR INT M

SCYLAR INT M

Двуканален енергиен калкулатор за универсално използване при системи за отопление и охлаждане.

SCYLAR INT 8

SCYLAR INT 8

Енергиен калкулатор за универсално използване при системи за отопление и охлаждане.

RAY

RAY

Изцяло електронен компактен топломер или компактен топломер при отопление и охлаждане с турбина (перка) - служи за измерване на изразходвана енергия и регистриране на данни.

SHARKY 775

SHARKY 775

Ултразвуковият компактен топломер се използва за измерване на топлинна енергия в системите за отопление или охлаждане.