SCYLAR INT 8

Енергиен калкулатор за универсално използване при системи за отопление и охлаждане.

Характеристики

  • Използва се при системи за отопление, охлаждане или комбинирано отопление / охлаждане
  • Подходящ е за 2- и 4-проводен температурен сензор
  • Режим за пестене на енергия
  • Програмируем архив на данни (дневни, седмични, месечни)
  • Индивидуално дистанционно отчитане (AMR) с добавяне на модули Plug & Play
  • Възможност за вграден радио модул, Real Data или Open Metering Standard (868 MHz)
  • 2 комуникационни порта (напр.: M-Bus + Radio)
  • Значително подобрени радио характеристики

За техническа спецификация на български език, моля свържете се с нас!