SHARKY 774 compact

Ултразвуковият компактен топломер се използва за измерване на топлинна енергия в системите за отопление или охлаждане.

Характеристики

  • AMR Smart измервателен уред
  • M-Bus или wM-Bus комуникация, комбинирана с Diehl Metering AMR системна технология с най-високо постижима трансмисия 
  • Измерване на постояннни високи скорости (vol.: 2s; temp.: 16s) до 12 години живот на батерията

За техническа спецификация на български език, моля свържете се с нас!