CONTOIL DFM 8 S

Компактен еднокамерен разходомер за гориво. Подходящ за употреба както при автомобили, така и при тежкотоварни камиони.

Характеристики

  • Компактен еднокамерен разходомер (при измерване на правият и обратният поток са необходими два уреда)
  • Проектиран с малки размери, уредът е лесен за монтаж
  • Създаден за двигатели при които прават и обратната тръби осигуряващи гориво са на разстояние една от друга
  • Уредът е подходящ при работа в екстремни условия

Информация

гр. Разград,

ж.к. "Васил Левски", 
бл. 2, вх. А, ет. 6, ап. 16 

тел. +359 888 260 000
         +359 885 261 965

e-mail: info@aquastar-sys.com