SHARKY 774 compact

Ултразвуковият компактен топломер се използва за измерване на топлинна енергия в системите за отопление или охлаждане.

Характеристики

  • AMR Smart измервателен уред
  • M-Bus или wM-Bus комуникация, комбинирана с Diehl Metering AMR системна технология с най-високо постижима трансмисия 
  • Измерване на постояннни високи скорости (vol.: 2s; temp.: 16s) до 12 години живот на батерията

За техническа спецификация на български език, моля свържете се с нас!

Информация

гр. Разград,

ж.к. "Васил Левски", 
бл. 2, вх. А, ет. 6, ап. 16 

тел. +359 888 260 000
         +359 885 261 965

e-mail: info@aquastar-sys.com