За нас

„АКВАСТАР-СИС" EOOД е създадена през 2008 година. Дейността е фокусирана в следните направления:

 • Доставка на измервателни уреди за измерване на: вода, топлоенергия, горива и масла, индустриални флуиди 
 • Морски и корабни решения за измерване на горива
 • Системни решения за дистанционно отчитане на консумацията на вода, топлоенергия,  газ и електроенергия, горива и масла, индустриални флуиди
 • Оценки за енергийната ефективност
 • Оптимизиране на технологичните процеси, пуск и експлоатация на ВиК мрежи и системи, пречиствателни станции и съоръжения
 • Енергийна ефективност на водоснабдителни, канализационни и пречиствателни съоръжения
 • Експлоатация на пречиствателни съоръжения
 • Електроснабдяване, електрообзавеждане и автоматизация на водоснабдителни и канализационни мрежи и системи
 • Проучвателни, проектни и консултантски дейности по отношение на електроснабдяване и електрообзавеждане
 • Пусково-наладъчни дейности
 • Топлотехника - енергийни загуби

Нашите партньори:

 • AXIOMA Metering - Литва
 • Aquametro AG - Швейцария
 • RMA Mess- und Regeltechnik GmbH & Co. KG - Германия
 • GINEERS LTD - България
 • Беласица АД - България

Информация

гр. Разград,

ж.к. "Васил Левски", 
бл. 2, вх. А, ет. 6, ап. 16 

тел. +359 888 260 000
         +359 885 261 965

e-mail: info@aquastar-sys.com